Kurzy:

  1. Blended learning ve výuce středních škol
  2. Žák s odlišnými kulturními podmínkami – přístupy ve vzdělávání

Jsou akreditovány u MŠMT pod č.j.: MSMT- 7745/2021-4-221 ze dne 10.5.2021. A jsou akreditovány v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace.